Directiva privind performanța energetică a clădirilor reprezintă un salt uriaș pentru clădirile din Europa

Intelligent house_Aarhus_xray_news Clădirile în care locuim, în care muncim sau în care învață copiii noștri au un potențial enorm în economisirea energiei. Oportunitățile care se ascund în aceste clădiri pot crea economii imense, locuri de muncă și spații de locuit mai bune. Revizuirile aduse directivei europene privind performanța energetică a clădirilor (EPBD) reprezintă un pas semnificativ pentru a debloca acest potențial.

- 13 iulie 2018 De către Danfoss SRL

Prin optimizarea instalațiilor și sistemelor tehnice din clădiri, în 2030, facturile de energie pentru cetățenii Uniunii Europene ar putea fi reduse anual cu 67 miliarde euro, iar emisiile de CO2 ar fi reduse cu 156 milioane tone, echivalentul emisiilor generate de 82 milioane de automobile.1
Un pas imens a fost făcut pe 9 iulie 2018, când noua Directivă privind Performanța Energetică a Clădirilor (EPBD)2 a intrat în vigoare. Aceasta va accelera renovarea eficientă a clădirilor existente, având ca viziune obținerea unui stoc de clădiri decarbonizate până în 2050 și mobilizarea investițiilor. Revizuirea introduce, de asemenea, noi dispoziții pentru îmbunătățirea tehnologiilor inteligente și a sistemelor tehnice din clădiri.
Statele membre vor trebui să transpună dispozițiile directivei în legislația națională (până la 10 martie 2020). Asta înseamnă ca guvernele europene au 20 de luni ca să se ambiționeze și să profite de oportunitatea privind potențialul celor trei piloni ai eficienței energetice în clădiri, în special optimizarea sistemelor tehnice de construcție, pe lângă anvelopare și alimentarea cu energie termică.
Danfoss vede EPBD drept piatra de temelie pentru eficientizarea clădirilor, punctul de plecare pentru planul viitor de digitalizare a sistemelor de distribuție a energiei.
Sistemele tehnice din clădiri includ sistemele de încălzire, răcire, ventilație și apă caldă menajeră. Prin optimizarea controlului fluxurilor de energie în aceste sisteme, consumul de energie poate fi redus cu până la 30%, iar beneficiile digitalizării vor putea fi utilizate pe deplin.

 “Decidenții din sfera politică au susținut în mod clar dispozițiile care vizează sistemele tehnice din clădiri în noua directivă. Apreciem această inițiativă, deoarece nu numai că va economisi energie, ci va îmbunătăți confortul interior și calitatea aerului pentru milioane de cetățeni ai UE ", spune Lars Tveen, Președinte, Danfoss Heating.


Singura modalitate de a îmbunătăți în mod semnificativ eficiența energetică a clădirilor este concentrarea asupra clădirilor existente. Nouă din zece clădiri existente în UE vor fi ocupate până în 2050. Renovarea stocului actual de clădiri este mai rentabilă decât ar crede mulți în prezent. Costul investiției pentru îmbunătățirile de bază ale instrumentelor de control pentru fluxurile de energie din interiorul clădirilor este scăzut, iar timpul de recuperare a investiției este de doi ani.

"O prioritate pentru investitori este, de asemenea, reducerea diferenței în performanța energetică în proiectele de renovare a clădirilor, adică a diferenței dintre consumul de energie calculat și cel real. Optimizarea sistemelor tehnice din clădiri, în special la sarcini parțiale, va reduce acest decalaj, deoarece va asigura controlul dinamic al fluxului de energie, ținând cont de temperatura exterioară sau consumul intern", spune André Borouchaki, Head of Technology, Danfoss Drives.

 

Date privind clădirile din UE

Clădirile sunt responsabile pentru aproximativ 40% din consumul de energie și 36% din emisiile de CO2 în UE.
În prezent, aproximativ 35% din clădirile din UE au peste 50 de ani, iar peste 75% dintre clădiri sunt ineficiente din punct de vedere energetic, în timp ce numai 0,4-1,2% (în funcție de țară) dintre clădiriri sunt renovate în fiecare an. Prin urmare, o mai bună renovare a clădirilor existente are potențialul de a duce la economii semnificative de energie.

Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor poate genera și alte beneficii economice, sociale și de mediu. Clădirile cu performanțe ridicate oferă un nivel mai mare de confort pentru ocupanții lor și îmbunătățesc sănătatea prin reducerea bolilor cauzate de climatul interior de proastă calitate. De asemenea, îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor are un impact major asupra accesibilității încălzirii și răcirii, iar economiile de energie pe care le aduce ar permite multor gospodării să scape de sărăcia energetică3.

Investițiile în eficiența energetică stimulează, de asemenea, economia, în special industria construcțiilor, care generează aproximativ 9% din PIB-ul Europei și reprezintă direct 18 milioane de locuri de muncă directe.

 

 Date despre EPBD revizuită

• Țările UE vor trebui să stabilească strategii de renovare pe termen lung, cu scopul de a decarboniza stocul național al clădirilor până în 2050, cu repere solide și indicatori-cheie de performanță
• Optimizarea sistemelor tehnice din clădiri va fi susținută, de exemplu, prin cerințele privind dispozitivele cu auto-reglare pentru controlul temperaturii interioare sau evaluarea și documentarea obligatorie a eficienței energetice a sistemelor tehnice din clădiri de către instalatori.
• Decalajul de performanță energetică va fi vizat în cadrul inspecțiilor pentru evaluarea obligatorie a eficienței energetice a sistemelor de răcire și încălzire în condiții de funcționare cu sarcină parțială.
• Tehnologiile inteligente vor fi promovate în continuare, de exemplu, prin cerințele privind instalarea sistemelor de automatizare și de control a clădirilor sau printr-o schemă europeană voluntară pentru evaluarea ”gradului de inteligență” a clădirilor.
• E-mobilitatea va fi sprijinită prin introducerea unor cerințe minime privind punctele de reîncărcare și infrastructura de conducte.
• Sănătatea și bunăstarea utilizatorilor clădirilor vor fi promovate, de exemplu, prin luarea în considerare a calității aerului și a ventilației.

 

 

Socializați Participați

Doriți să socializați cu noi?

Haideți să ne cunoașteți și să participați la conversație